BŁĘDY ZDJĘĆ PRZY MGLISTEJ POGODZIE

Zdjęcia wykonane w czasie mglistej pogody są zazwyczaj bardzo miękkie, tak że z trudem dają się skopiować, a w skrajnym wypadku uzyskanie poprawnego pozytywu jest wręcz niemożliwe. Przyczyną opisanych efektów jest bardzo miękkie i rozproszone, chociaż zazwyczaj silne oświetlenie, jakie panuje przy takiej pogodzie.

Aby uniknąć wspomnianych na początku błędów, używać należy do tego rodzaju zdjęć niskoczułych materiałów negatywo- wych, mają one bowiem bardziej kontrastową gradację. Podobnie trzeba wystrzegać się prześwietlania zdjęć, ponieważ to również daje nadmiernie miękkie negatywy. Nie powinniśmy dziwić się, że przy mglistej pogodzie światłomierz pokazuje nam krótkie czasy i małe otwory przysłony. Oświetlenie jest bowiem wówczas stosunkowo silne, mimo subiektywnego wrażenia, jakie odbiera nasz zmysł wzroku. Trzeba więc trzymać się wskazań przyrządu i raczej nie doświetlić, niż prześwietlić zdjęcie. W wypadku wątpliwości wykonać dwa lub trzy zdjęcia przy różnych czasach naświetlania. Ponadto pożądane jest lekkie przewołanie negatywów.

Ze środków pozatechnicznych szczególnie duże znaczenie dla podkreślenia efektu mgły ma umieszczenie na zdjęciu odpowiedniego planu przedniego. Powinny to być przedmioty dobrze odcinające się od tła, a więc raczej ciemne. Nieco dalej położone przedmioty wypadną na zdjęciu wskutek działania mgły dużo bledsze, potęgując przez to efekt, o który chodzi, wyraźnie oddzielone zostaną od siebie plany bliższe i dalsze, a przez to podkreślona głębia.

Przy wykonywaniu powiększeń należy papier obficie naświetlać i dobrze wywoływać, aby uzyskać oddanie całej skali szarości. Unikać zbyt kontrastowych odbitek, ponieważ zdjęcia będą wówczas przypominały raczej krajobraz śnieżny przy bezsłonecznej pogodzie, a nie we mgle.

Categories: Fotografia

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>