BŁĘDY WYSTĘPUJĄCE PRZY ZDJĘCIACH REPRODUKCYJNYCH

Fotografia reprodukcyjna jest szczególnym wypadkiem zdjęć wykonywanych z niewielkich odległości, przy czym fotografowane obiekty są płaskie. A więc tu również będą mogły wystąpić wszystkie błędy, jakie omawiane były w rozdziale poświęconym zdjęciom ,,makro”. Ponadto dojdą jeszcze błędy specyficzne dla techniki reprodukcji. Do tych ostatnich zaliczyć należy nierównomierne zaczernienie powierzchni zdjęcia reprodukowanego dokumentu czy rysunku, jak również występowanie na niej nieregularnych plam świetlnych i odblasków. Przyczyną tego błędu jest nierównomierne oświetlenie reprodukowanego dokumentu lub takie usytuowanie oświetlających go lamp, że na jego powierzchni powstają plamy świetlne i refleksy.

W celu uniknięcia tych błędów trzeba użyć do oświetlenia co najmniej dwóch, a jeszcze lepiej czterech lamp umieszczonych w ten sposób, aby cała powierzchnia reprodukowanego dokumentu była oświetlona równomiernie. Kontrolujemy to, mierząc oświetlenie światłomierzem foto elektrycznym tuż przy powierzchni fotografowanego dokumentu. We wszystkich punktach, a w szczególności pośrodku i w rogach, światłomierz powinien wykazać tę samą wartość oświetlenia.

Refleksy i odblaski powstają wówczas, gdy światło pada pod niewłaściwym kątem na fotografowany dokument. Kąt prawidło- wy powinien wynosić ok. 45° lub nieco mniej. Wystąpienie odblasków czy refleksów można łatwo zaobserwować jeszcze przed dokonaniem zdjęcia na matówce aparatu. Wówczas tak przesuwamy lampy, aby refleksy zniknęły. Bardzo dobre efekty daje również fotografowanie przy rozproszonym świetle dziennym: unikać przy tym należy bezpośrednio padających promieni słonecznych. Do wykonywania reprodukcji kreskowych staramy się używać materiałów negatywowych o dużej kontrastowości (np. błony mikrofilmowej negatywowej lub pozytywowej), do reprodukcji półtonowych – normalnych błon fotograficznych o wyższej czułości. W pierwszym wypadku stosujemy wywoływanie kontrastowe, w drugim normalne, drobnoziarniste.

Categories: Fotografia

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>