BŁĘDY WYNIKAJĄCE Z NIEWŁAŚCIWEGO PRZECHOWYWANIA MATERIAŁÓW ŚWIATŁOCZUŁYCH CZ. 2

Jak uniknąć tych wszystkich kłopotów? Pierwszą zasadą będzie trzymanie błon fotograficznych w hermetycznych naczyniach, Najlepsze do tego rodzaju celów są szczelne puszki blaszane (od taśmy filmowej 35 mm) oklejone po zamknięciu przylepcem. Nie wolno trzymać materiałów światłoczułych w pomieszczeniach, gdzie przechowywane są chemikalia lub ulatniają się jakieś gazy. Z tych samych przyczyn niedopuszczalne jest przechowywanie tych materiałów w szafach ze świeżego drewna, jak również świeżo pomalowanych farbą lub lakierem. Pod żadnym pozorem też nie możemy używać wspólnej szafy na materiały światłoczułe i chemikalia fotograficzne. Muszą być one przechowywane w oddzielnych szafach. Materiałów światłoczułych nie wolno przechowywać w pomieszczeniach o temperaturze przekraczającej 20° C. Nie mogą się więc znajdować zbyt blisko, pieca, grzejników centralnego ogrzewania czy też innych tego rodzaju urządzeń. Podobnie niedopuszczalne jest trzymanie ich w miejscach, na które padają bezpośrednie promienie słońca. Negatywnym przykładem mogą tu być niekiedy wystawy sklepów fotooptycznych, na których widuje się wyłożone materiały fotograficzne nagrzewane przez słońce. W większości wypadków te papiery z wystawy w krótkim czasie stają się bezwartościowe pod względem fotograficznym.

Papiery fotograficzne najlepiej przechowywać pod obciążeniem, wówczas zapobiegamy przedostawaniu się powietrza między poszczególne arkusze, a tym samym stopniowemu zadymieniu emulsji przez tlen zawarty w powietrzu. Najłatwiej tak uczynić w wypadku papierów pakowanych w koperty, gorzej nieco z pudelkami. Wówczas trzeba arkusze papieru fotograficznego ściśle zawijać w czarny papier przed ponownym włożeniem ich do pudelka.

W zimie po wejściu do ciepłego pomieszczenia nie należy wyjmować od razu błony z aparatu, lecz odczekać co najmniej 15 do 30 min, aż aparat i znajdująca się w nim błona nagrzeją się do temperatury otoczenia. Unikniemy wówczas osiadania rosy na błonie i związanych z tym niebezpieczeństw.

Skutków niewłaściwego przechowywania materiałów światłoczułych usunąć się nie da, ponieważ opisane procesy są nieod- wTacalne: materiały te trzeba po prostu spisać na straty.

Categories: Fotografia

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>