BŁĘDY UTRWALANIA POZYTYWÓW CZ. II

Wreszcie sprawa wyczerpywania się kąpieli utrwalającej. Światłoczułe sole srebra z emulsji przechodzą do utrwalacza w postaci innych związków srebra. W miarę przybywania tych związków w utrwalaczu (czyli w miarę nasycania się utrwalacza srebrem) jego aktywność maleje. Nie należy posuwać się zbyt daleko z nasyceniem utrwalacza srebrem. Możemy bowiem niepostrzeżenie przekroczyć punkt, w którym utrwalacz przestaje spełniać swoje zadanie i będziemy otrzymywali odbitki nie utr- walone w dostatecznym stopniu. Ponadto w celu ustrzeżenia się przed zbyt szybkim zanieczyszczeniem utrwalacza resztkami wywoływacza należy po wyjęciu pozytywów z wywoływacza stosować kąpiel przerywającą, o czym szczegółowo jest mowa na str. 171. Utrwalacz powinien mieć odczyn kwaśny.

Jeżeli w czasie końcowego płukania zauważymy na odbitkach żółte plamy lub stwierdzimy, że całe odbitki są żółte, wówczas jedynym ratunkiem jest szybkie przeniesienie tych odbitek do kuwety ze świeżym utrwalaczem i pozostawienie ich tam przez 10 minut. Żółty kolor powinien zniknąć. Gorzej przedstawia się sprawa z pozytywami, na których uwidoczniły się plamy o kolorze zielonkawym. Kolor ten dowodzi, że nie utrwalone sole srebra uległy silnemu naświetleniu i w tym stanie nie uda się już ich rozpuścić w świeżym utrwalaczu. Trzeba wykonać nowe odbitki.

Categories: Fotografia

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>