BŁĘDY EKSPOZYCJI PRZY UŻYCIU LAMPY BŁYSKOWEJ CZ. II

Pragnąc uniknąć opisywanych powyżej błędów, trzeba w pierwszym rzędzie skontrolować liczbę szacunkową lampy, którą mamy zamiar używać do zdjęć. Jednocześnie trzeba też przekonać się, w jakim stopniu liczba ta zależna jest od stosowanego przez nas wywoływacza. W tym celu dokonujemy szeregu próbnych zdjęć, używając błony o czułości podanej przez producenta lampy przy określeniu normalnej liczby szacunkowej. Robimy kilka zdjęć, przyjmując liczbę zgodną z instrukcją fabryczną, a następnie kilka zdjęć tego samego obiektu, otwierając przy każdym następnym przysłonę obiektywu o jeden stopień. Po wywołaniu wybierzemy klatkę negatywu o prawidłowym kryciu i, wiedząc przy jakiej przysłonie została ona naświetlona, określimy sobie rzeczywistą liczbę szacunkową naszej lampy.

W wypadku zaś, gdy do zdjęć będziemy chcieli użyć błony o innej czułości niż ta, dla której została przez producenta lampy podana liczba szacunkowa, liczbę tę należy odpowiednio przeliczyć, posługując się poniższą tabelką:

Po lewej stronie tabelki podana jest ilość stopni DIN, o którą użyta przez nas błona jest mniej czuła (znak-) lub też bardziej czuła (znak-f) od błony, dla której producent podał liczbę szacunkową i która oznaczona jest cyfrą ,,0”. Po prawej stronie natomiast mamy odpowiadające tym różnicom współczynniki. Fabryczną liczbę szacunkową lampy należy wówczas pomnożyć przez współczynnik odpowiadający stwierdzonej różnicy.

Czy możliwe jest naprawienie skutków omawianych tu błędów? W wypadku zdjęć nie doświetlonych niewiele da się zrobić, zgodnie z tym, co było powiedziane na str. 56. Ze zdjęciami prześwietlonymi należy natomiast postępować tak, jak to było powiedziane na str. 53.

Categories: Fotografia

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>