NIEOSTRE POWIĘKSZENIE - Błedy w fotografii - Naturalna fotografia ślubna Koszalin, Łódź, Białystok

NIEOSTRE POWIĘKSZENIE

Gotowe powiększenie wykazuje nieostrość obrazu bądź na całej swojej powierzchni, bądź też tylko na jej fragmencie. Przyczyn tego częstego zjawiska może być dużo: nieostrość samego negatywu, niezauważalna gołym okiem: niedokładne nastawienie ostrości obiektywem powiększalnika: wady optyczne i niska jakość obiektywu powiększalnika: zabrudzenie obiektywu: trącenie obiektywu i nie zauważone naruszenie uprzednio nastawionej ostrości: wypaczenie się pod wpływem ciepła negatywu w nieścisłej ramce. Fragmentaryczna nieostrość części powiększenia może być też spowodowana pofałdowaniem lub wygięciem się części papieru fotograficznego w maskownicy, która to część wychodzi poza płaszczyznę ostrości obrazu, zwłaszcza przy pełnym otworze obiektywu. Nieostrość jednego z boków powiększenia wystąpić może również wtedy, gdy oś optyczna powiększalnika nie będzie prostopadła do płaszczyzny maskownicy i papieru fotograficznego. Nachylenie tej osi powoduje, że jeden bok papieru znajduje się bliżej a przeciwległy – dalej od obiektywu. W tej sytuacji jeden z nich (a przy nastawieniu ostrości na środek obrazu nawet oba) może wyjść poza płaszczyznę ostrości. Nierzadko też się zdarza odchylenie płaszczyzny negatywu (ramki) w stosunku do osi optycznej obiektywu powiększalnika.

Jak zaradzić tym wszystkim błędom? Wstępnie kontrolować ostrość przeznaczonych do powiększania negatywów pod silną lupą (najlepiej po prostu pod obiektywem). Nastawienie ostrości obrazu w powiększalniku ułatwia specjalny test, stanowiący wzorcowy negatyw z dużą ilością drobnych elementów i figur geometrycznych bądź fragmentów druku. Zakłada go się do powiększalnika, nastawia ostrość, potem wstawia w jego miejsce normalny negatyw. W praktyce jednak jest on bardzo rzadko używany.

Categories: Fotografia

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>