Daily Archives 06/25/2017

BŁĘDY PŁUKANIA POZYTYWÓW

Złe wypłukanie pozytywów obniża ich trwałość. Po dłuższym okresie czasu wystąpią na ich powierzchni brunatne plamy, powodujące nieodwracalne zmiany w obrazie. Nie dość dokładne wypłukanie resztek utrwalacza i zawartych w nim soli srebra z pozytywów jest przyczyną późniejszych plam na obrazie. Wspomniane sole srebra wchodząc w związki ze srebrem metalicznym, powodują miejscowe osłabienie obrazu, a często jego zniszczenie. Sprawę komplikuje nadto fakt nasiąkania utrwalaczem podłoża pozytywu, z którego to podłoża wypłukanie wszystkich soli nie jest łatwe.

Categories: Fotografia
dalej

BŁĘDY UTRWALANIA POZYTYWÓW

Na powierzchni pozytywu mogą wystąpić plamy o kolorach od żółtego do zielonkawego. Czasem cała powierzchnia pozytywu wykazuje zabarwienie żółte lub zielonkawe. Zjawiska te obserwujemy dopiero po wyjęciu pozytywów z utrwalacza i zapaleniu jasnego światła. Przy świetle dziennym zaś występują z całą wyrazistością. Przy oświetleniu ciemniowym natomiast plamy te będą niewidoczne.

Categories: Fotografia
dalej