Category Fotografia

SPŁYWANIE EMULSJI Z NEGATYWU

W czasie wywoływania błony emulsja bądź spływa z podłoża, bądź też po wysuszeniu negatywu oddziela się od niego płatami. Przyczyna takiego stanu rzeczy leży w tym, że napęczniała emulsja jest niezwykle wrażliwa na zmiany temperatury. Czasami nawet dotknięcie palcem powoduje jej roztopienie się i spłynięcie z podłoża. W stanie mokrym podwyższenie temperatury ponad 25°C dla większości błon fotograficznych jest już niebezpieczne i prowadzi do uszkodzeń emulsji negatywu. Takie uszkodzenie może nastąpić w każdym etapie procesu wywoływania, jeżeli którakolwiek kąpiel lub też suszące powietrze ma zbyt wysoką temperaturę. Ponadto wywoływacze o dużej zawartości alkalii powodują tak silne napęcznienie emulsji, że staje się ona czuła na najmniejszy nawet wzrost temperatury ponad dozwolone granice. Oddzielenie się emulsji w płatach od wysuszonego negatywu (łuszczenie się emulsji) zdarza się dosyć rzadko i oznacza z reguły wadę fabryczną błony. Wada ta polega na złym doborze warstwy preparującej, mającej za zadanie trwale związać żelatynę emulsji z podłożem.

Categories: Fotografia
dalej

Jak oglądac zdjęcia na telewizorze

Zdjęcia z naszego telefonu, cyfrówki, pendrive’a i innych mobilnych urządzeń możemy oglądać na ekranie naszego telewizora. Wcale nie jest to trudne. Sposób wyświetlania zdjęć na telewizorze zależy od tego, na jakim urządzeniu zdjęcia się znajdują oraz jakie kable ma telewizor. Dzisiejsze nowoczesne telewizory z gniazdami USB, HDMI i technikami bezprzewodowymi sprawdzą się oczywiście znacznie lepiej niż te starszego typu telewizory. Niektóre telewizory LCD mają wbudowany od razu czytnik kart pamięci, natomiast jeśli nie mamy go wbudowanego to już za kilka złotych kupimy taką kartę. Czytnik kart podłączamy wtedy do gniazda USB, do którego będzie pasować karta z naszego aparatu cyfrowego, najczęściej są to karty SD, a z telefonu micro-SD...

Categories: Fotografia
dalej

BŁĘDY OPTYCZNE SPOWODOWANE PRZEZ FILTRY I SOCZEWKI NASADKOWE CZ. II

Zabrudzenie powierzchni filtrów daje takie same efekty jak opisane na str.17 zabrudzenie soczewki obiektywu. Zasady czyszczenia filtrów – te same co dla obiektywów. Soczewki nasadkowe używane czasami przy zdjęciach z niewielkich odległości (zdjęcia makro) są dodatkowym elementem optycznym zakładanym na obiektyw w celu skrócenia jego ogniskowej. Są to soczewki skupiające zwane też dodatnimi. Soczewka taka nasadzona na obiektyw jest elementem, którego wpływu konstruktor obiektywu nie przewidział i nie uwzględnił w korekcji obiektywu. Każda taka nasadzona soczewka psuje więc ko- reakcję obiektywu, a co za tym idzie – wprowadza do obrazu pewną nieostrość. Stopień tej nieostrości będzie zależny od „mocy” soczewki. Im większa ta „moc” (liczona w dioptriach), czyli krótsza ogniskowa soczewki, tym silniejsze jest naruszenie korekcji. Warto tu podkreślić, że im bliżej chcemy podejść do fotografowanego przedmiotu, tym o większej „mocy” musi być soczewka nasadkowa. A więc największe zniekształcenia obrazu, czyli największa utrata ostrości będzie występować wówczas, gdy będziemy fotografować przedmioty z najmniejszej odległości. Poprawić częściowo ostrość obrazu w takim wypadku można jedynie odpowiednim przysłonięciem obiektywu, tzn. zmniejszeniem jego otworu. Dlatego też zdjęć makro z soczewkami nasadkowymi nigdy nie należy robić przy pełnym otworze obiektywu. Pamiętajmy i o tym, że krzywe nasadzenie soczewki na obiektyw również może zmniejszyć ostrość obrazu.

Categories: Fotografia
dalej

ZACINANIE SIĘ BŁONY MAŁOOBRAZKOWEJ

W aparacie małoobrazkowym mogą wystąpić zahamowania i zacinania błony szczególnie przy ostatnich klatkach. Spowodowane jest to zmniejszeniem się średnicy zwoju błony w kasetce w miarę jej odwijania. Wówczas przy tej samej sile naciągu i zmniejszaniu się promienia zwoju błony coraz bardziej zaczyna dochodzić do głosu tarcie związane z obracaniem się wewnątrz kasetki szpulki z błoną i z działaniem hamującej sprężynki pod pokrętłem do cofania. Należy więc unikać przesadnego wykorzystywania błony do ostatka. Powinno się w zasadzie kończyć na 36 zdjęciu, dalsze bowiem klatki, o ile pozostaje jeszcze trochę błony, będą już szły z dużym oporem. Pewną pomocą w przezwyciężaniu tego oporu może być zluźnienie zwojów błony w kasetce przy ostatnich klatkach przez pokręcenie gałką służącą do powrotnego przewijania błony. Przy własnoręcznym ładowaniu kasetek błoną bieżącą łub ciętą fabrycznie należy używać tylko takich kasetek, w których szczelina posiada czysty i nie uszkodzony plusz. Unikamy w ten sposób nie tyiko zacinania się błony, ale również jej porysowania (patrz str. 119 i 123).

Categories: Fotografia
dalej

WINIETOWANIE OBRAZU PRZEZ MIGAWKĘ KLAPKOWĄ

Migawka klapkowa jest uproszczoną wersją migawki szczelinowej. Jedną z „roletek” stanowi tu samo lustro, drugą – dodatkowa klapka blaszana. W migawkę taką wyposażone są dawne modele aparatu Exa, jak np. Exa I oraz Exa I 63. Nie wdając się w szczegóły trzeba stwierdzić, że taka konstrukcja migawki znacznie obniża koszt aparatu w porównaniu z aparatem posiadającym normalną migawkę szczelinową. Jednakże taka uproszczona konstrukcja ma pewne ograniczenia, które dochodzą do głosu w określonych okolicznościach. Jednym z nich jest tendencja do winietowania obrazu.

Categories: Fotografia
dalej

ZACINANIE SIĘ BŁONY ZWOJOWEJ W APARACIE

Zacinanie się błony zwojowej w aparacie może być spowodowane zarówno ciężko obracającymi się rolkami (wałeczkami), po których przesuwa się błona, jak też i zacinającą się w swoim gnieździe szpulką, z której błona odwija się lub wreszcie zbyt silnym działaniem na błonę płytki dociskowej. Ten ostatni wypadek spotyka się jednak bardzo rzadko. Podstawową radą będzie staranne zakładanie błony do aparatu po dokładnym sprawdzeniu czy szpulka z błoną obraca się w przeznaczonym dla niej gnieździe dostatecznie lekko. Jeżeli nie, trzeba usunąć przyczynę zbyt wielkich oporów np. przez podgięcie płaskiej sprężyny, na której w pewnych typach aparatów znajduje się czop do zakładania szpulki z błoną, a która jednocześnie działa hamująco na szpulkę. Przy bardziej skomplikowanych przyczynach nadmiernego hamowania szpulki należy zwrócić się o pomoc do warsztatu.

Categories: Fotografia
dalej

ODWRÓCENIE NEGATYWU STRONAMI

Jak uniknąć opisanych powyżej błędów? Przed przystąpieniem do wykonywania powiększeń należy zawsze sprawdzić prawidłowość ustawienia żarówki w powiększalniku. W tym celu zakładamy do aparatu jakikolwiek negatyw i nastawiamy na ostrość, rzutując obraz na białe tło maskownicy. Następnie wyjmujemy negatyw i zakładamy do powiększalnika z powrotem ramkę negatywową, tak aby otrzymać na maskownicy prostokąt świetlny ograniczony wymiarami negatywu (okienko maski negatywowej do negatywów). Kontrolujemy optycznie, czy cała powierzchnia formatu negatywu (prostokąt świetlny) oświetlona jest równomiernie. Jeżeli tak nie jest, wówczas zmieniamy położenie żarówki, aż uzyskamy równomierne oświetlenie. Teraz możemy założyć właściwy negatyw i przystąpić do wykonywania powiększeń.

Categories: Fotografia
dalej

NEGATYW NIE DOWOŁANY CZ. III

Jak uratować nie dowołane zdjęcia? W wypadku zdjęć silnie prześwietlonych i nie dowołanych najpierw trzeba zastosować osłabienie osłabiaczem, aby zmniejszyć krycie negatywu. Gdybyśmy na skutek takiego zabiegu uzyskali negatyw zbyt słabo kryty, wówczas można spróbować (po bardzo gruntownie przeprowadzonym płukaniu) wzmacniania przy użyciu wzmacniacza chromianowego. W każdym razie należy liczyć się poważnie z możliwością niepowodzenia naszych zabiegów, tzn. że negatywu nie da się uratować.

Categories: Fotografia
dalej

ZACINANIE SIĘ MIGAWKI CENTRALNEJ

Ta wada migawki objawiać się może w rozmaity sposób. Najczęściej będzie to ciemna, okrągła plama w środku negatywu. Plama ta rozlewa się od środka ku brzegom obrazu, przy czym im bliżej brzegów, tym staje się mniej intensywna (patrz fot. 10). Oznacza to, że migawka zacina się w ostatnim stadium swego ruchu, czyli po prostu nie domyka się. Listki (sektory) migawki, wykonane z cienkiej blachy stalowej, mogą posiadać na swojej powierzchni jakieś minimalne nierówności lub zadziory, które zaczepiając o siebie nie pozwalają im zamknąć się całkowicie. Najczęściej przyczyną zacinania się migawki mogą być dodatkowe opory i tarcia w samym mechanizmie napędu listków spowodowane zanieczyszczeniami. Takie zacięcia powodują, że po zrobieniu zdjęcia migawka nie odcina całkowicie dopływu światła do wnętrza aparatu, co jest właśnie celem migawki, lecz pozostawia niewielki otwór, przez który (pomiędzy nie domkniętymi łist- kami) światło przenika do aparatu. Nawet gdy otworek taki jest niewielki, światło powoli zaświetla błonę, na której poprzednio naświetlono obraz. Jeżeli błona po wykonaniu zdjęcia została zaraz przesunięta o jedną klatkę, zaświetleniu ulega ta następna klatka. Okrągły kształt plamy wynika ze zbliżonego do koła otworu pomiędzy listkami migawki. Jeżeli mamy zwyczaj zaraz po wykonaniu zdjęcia zakładać na obiektyw kapturek, za- świetlenie może być stosunkowo niewielkie. Gdy jednak taki aparat pozostawimy z odsłoniętym obiektywem przez dłuższy czas, zaczernieniu może ulec cała powierzchnia obrazu.

Categories: Fotografia
dalej

ZAŚWIETLENIE BRZEGÓW BŁONY ZWOJOWEJ

Błąd ten objawia się w postaci zaczernienia brzegów (wzdłuż błony zwojowej), ujawniającego się oczywiście po wywołaniu. Zaczernienie to może występować albo tylko przy samym brzegu, albo też sięgać głębiej i zachodzić daleko na obraz znajdujący się na negatywie.

Categories: Fotografia
dalej