Category Fotografia

NIEZGODNOŚĆ SKALI CZASÓW MIGAWKI Z RZECZYWISTYMI CZASAMI JEJ OTWARCIA CZ. II

Na osobne podkreślenie zasługują zakłócenia w pracy migawki powodowane przez silny mróz w czasie zdjęć w plenerze. Jeżeli temperatura spadnie dostatecznie nisko (zazwyczaj jako granicę przyjmuje się – 10°C), wówczas aparat trzymany w ręku szybko nabiera temperatury otoczenia. Poszczególne elementy migawki kurczą się nieznacznie, co może – chociaż nie musi – prowadzić do jej zacinania się lub do wzrostu oporów i przedłużania czasów naświetlania. Jednocześnie zaś oliwa, którą mechanizm migawki jest nasmarowany, bardzo szybko gęstnieje pod wpływem zimna. Zgęstnienie oliwy również powoduje wzrost oporów i także przedłużenie czasów naświetlania. Wpływ mrozu silniej zaznacza się w pracy migawki centralnej niż migawki szczelinowej...

Categories: Fotografia
dalej

SŁONCE W OBIEKTYW

Na zdjęciu widać obraz słońca, zwłaszcza gdy prześwituje ono poprzez gałęzie drzew w postaci wieloramiennej gwiazdy (fot. 51). Inny przypadek polega na tym, że na zdjęciu (pozytywie) występują jasne plamy bądź w formie kręgów, bądź też regularnych wielokątów (patrz fot. 52). Jeżeli zaświetlenie było bardzo silne, wówczas plamy są zupełnie białe i obraz w tych miejscach zanika. Przy słabszym zaświetleniu występuje jedynie miejscowe rozjaśnienie obrazu połączone ze zmniejszeniem kontrastu. Ten ostatni objaw jest typowy dla opisywanego błędu. Czasem znów zaświe- tlenia takie objawiają się w postaci jasnych linii o kształcie regularnych wieloboków lub kręgów. Przyczyny są jednak te same, co w poprzednim wypadku.

Categories: Fotografia
dalej

JAK UNIKAĆ ODBLASKÓW?

Opisywany błąd nazwany odblaskami pozornie winien znaleźć się (jak wielu mogłoby sądzić) w innej części tej książki, tam gdzie omówione są błędy związane ze złym doborem ekspozycji lub przy omawianiu błędów wynikających z właściwości materiałów światłoczułych. Ale tylko pozornie, Po pierwsze bowiem, dobór ekspozycji nie ma tu znaczenia ze względu na to, że naświetlając zdjęcie na światła, nie uzyskalibyśmy na zdjęciu nic poza nimi. Po drugie, wszystkie materiały negatywowe zabezpieczane są dziś przeciw odblaskom w stopniu wystarczającym dla normalnych warunków ich naświetlania. My zaś zmuszeni byliśmy warunkami zdjęciowymi do wielokrotnego prześwietlenia miejscowego naszych zdjęć. Dlatego też powstawanie odblasków zaliczyłem do błędów zdjęciowych.

Categories: Fotografia
dalej

ZBYT WIELKIE KONTRASTY ŚWIETLNE FOTOGRAFOWANEGO PRZEDMIOTU

Negatywy zostały wykonane prawidłowo (uwagi o negatywach kontrastowych otrzymanych wskutek niewłaściwych warunków obróbki można znaleźć na str. 127), a mimo to wykazują nadmierną kontrastowość. Na pozytywie przy prawidłowym rysunku w cieniach światła są kompletnie wyżarte (fot. 27), Przy zachowaniu szczegółów w światłach mamy cienie smoliście czarne (patrz fot. 26).

Categories: Fotografia
dalej

Ciemnia optyczna

Ciemnia optyczna jest to wyczernione w środku, nie wpuszczające światła pudło z małym otworem w jednej ze ścian. Eliminuje ona wpadanie światła, a na ścianie na przeciwko tego otworu powstaje odwrócony obraz tych oświelonych przedmiotów, które znajdują się na zewnątrz przed tym otworem. Dla ułatwienia tejże obserwacji ściankę, na którą skierowany jest obraz możemy zastąpić matówką w postaci matowej szyby lub kalki technicznej. Była ona już dawno używana w średniowieczu przez wielu naukowców oraz artystów takich jak na przykład : Mikołaja Kopernika, Leonarda da Vinci, czy też Witeliusza. Naukowcy obserwowali tory, po jakich poszusza się słońce lub księżyc, a artyści używali do dokładnego odwzorowania rysunków...

Categories: Fotografia
dalej

ZASŁONIĘTY FRAGMENT ZDJĘCIA

Fragment zdjęcia jest przysłonięty jak gdyby cieniem. Na pozytywie przedstawia się to w postaci ciemnej plamy najczęściej o nieregularnym kształcie (patrz fot. 48), na negatywie natomiast będzie to miejsce przeźroczyste.

Categories: Fotografia
dalej

Jak używać filtra polaryzacyjnego

Kiedy planujemy fotografować jakieś krajobrazy, to wtedy głównym celem jest uchwycenie jego pięknych kolorów natury, które poprawiają ogólny wygląd scenerii. Krajobrazy oferują nam szeroką gamę barw oraz naturalne źródło światła. Często niestety zostają one zatracone, dlatego jednym ze sposobów dostrojenia aparatu jest zastosowanie tak zwanych filtrów. W tym przypadku może to być filtr polaryzacyjny, który idealnie nadaje się do fotografowania krajobrazów, wodospadów i naturalnej scenerii. Filtr polaryzacyjny jest to szkło zaprojektowane do blokowania niektórych promieni świetlnych przed dotarciem do czujnika aparatu. Spolaryzowane światło to takie, które jest odbite od powierzchni niemetalicznych, takich jak woda, szkło, niebo...

Categories: Fotografia
dalej

ZDJĘCIA POD ŚWIATŁO

Często spotykanym błędem przy zdjęciach pod światło jest dostanie się bezpośrednich promieni świetlnych do obiektywu, co pociąga za sobą powstanie na zdjęciu zaświetleń i plam świetlnych. Szczegółowy opis tych zjawisk, ich przyczyn oraz sposobów ich unikania znaleźć można na str. 93 tej książki. Inny błąd polega na niezamierzonym uzyskiwaniu zdjęć sylwetkowych, pozbawionych jakichkolwiek szczegółów w cieniach. Wyjaśnienie przyczyn tego błędu podane jest poniżej.

Categories: Fotografia
dalej

ZNIEKSZTAŁCENIA PERSPEKTYWY OBRAZU PRZEZ OBIEKTYWY O RÓŻNYCH OGNISKOWYCH CZ. II

Ogniskowa dłuższa od standardowej wykazuje wyraźną tendencję do spłaszczania głębi przestrzeni (patrz fot. 7). Obserwujemy tu pozorne zmniejszenie odległości pomiędzy przedmiotami usytuowanymi w głąb. Różnice wielkości tych przedmiotów na zdjęciu są dużo mniejsze niż w rzeczywistości. W ten sposób następuje spłaszczenie obrazu, przedmioty zostają niejako ściśnięte, a tło przybliżone ku przodowi. Rzeczywisty wygląd przedmiotów i ich usytuowanie, jak również ich wzajemne proporcje zostają zmienione.

Jak uniknąć tych zniekształceń? W celu oddania rzeczywistego wyglądu przedmiotów i ich prawdziwych proporcji używać należy obiektywów standardowych. Obiektywy szerokokątne lub długoogniskowe stosować zgodnie z ich przeznaczeniem, tzn...

Categories: Fotografia
dalej

Liczba megapikseli a jakość zdjęcia

Firmy które produkują aparaty fotograficzne, coraz bardziej ściagają się w liczbie pikseli na matrycy w ich aparacie. Szczególnie dotyczy to aparatów cyfrowych, ale i w lustrzankach matryce mają ich coraz więcej, gdzie są one liczone w milionach. Głównym parametrem, który decyduje o jakości zdjęć jest liczba pikseli przypadająca na 1 cm2 jej powierzchni, zwana gęstością pikseli. Im ta gęstość jest mniejsza tym matryca ma większą czułość ,a więc i mniejsze szumy w słabym świetle. Im większa powierzchnia piksela tym więcej światła pada nie niego w czasie otwarcia migawki, a im więcej światła tym większy jest ładunek elektryczny stworzony tym światłem...

Categories: Fotografia
dalej